print deze pagina

dinsdag 15 februari 2022, 10.00 uur

Jeugd van Vroeger bijeenkomst met lunch max aantal bereikt!

Het is alweer maanden geleden dat we als JVVers bij een zijn geweest. Nu er inmiddels versoepeling van de coronaregels is afgekondigd, willen we voorzichtig weer opstarten.

Onze eerstkomende bijeenkomst is op dinsdag 15 februari 2022 om 10 uur aan de Vliegend Hertlaan en ik wil u daar hartelijk voor uitnodigen.

In verband met de voorbereiding van de lunch wil ik u vragen om, als u van plan bent om te komen, dit uiterlijk maandag 7 februari per email of per telefoon aan mij door te geven.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens de JVV commissie,

John Sussenbach

 

Email: john@jsussenbach.nl

Tel. 030-2203383 of 0653708077

 Deze bijeenkomsten staan open voor alle 55-plussers. Van harte welkom!.