print deze pagina
Aanmelden verplicht !!

zondag 23 mei 2021, 19.30 uur

Gebedsavond op de Vliegend Hertlaan Aanmelden verplicht! maximaal 18 personen

Wil je mee bidden en danken voor datgene wat in onze gemeente actueel is, dan ben je van harte welkom op de Vliegend Hertlaan van 19.30 uur - 21.30 uur. 

Meld je dan even aan.

Er kunnen maximaal 18 personen meedoen als ze zich aangemeld hebben.

Als er geen plaatsen meer vrij zijn, zien we je graag een volgende keer.

 

GEBEDSDIENST

De Rank heeft als gemeente het verlangen om God steeds beter te leren kennen en Hem lief te hebben boven alles. Om die reden heeft gebed een belangrijke en vanzelfsprekende plek in het gemeentelijk leven. We willen voortdurend zoeken in het verstaan van Gods wil omdat we naar Hem willen luisteren. 

Dit kunnen we natuurlijk zelf doen, door de dag heen. Maar het is ook goed om als gemeente samen te komen en tijd te nemen om te bidden en te luisteren naar God. God heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters en we mogen zo lichtdragers zijn van het Koninkrijk en uitdelen van de hoop die in ons is. 
Deze verantwoordelijkheid kan soms zo moeilijk lijken, of lijkt weggelegd te zijn voor doorgewinterde christenen. Gelukkig mogen we hierin leren. De discipelen vroegen ook aan Jezus of Hij hen wilde leren bidden. Dat mogen wij ook doen. We mogen leren van Jezus, door de Heilige Geest, en we mogen leren van elkaar als broers en zussen. 

We hopen, juist in de gebedsdiensten, een plek te creëren waarin we binnen veilige kaders kunnen leren hoe we mogen bidden. De insteek is om met elkaar een eenvoudige dienst te hebben waarin het samen bidden centraal staat. Daarbij hoort dankzegging en aanbidding door samen te zingen, maar ook het openen van de bijbel om te leren over gebed. Een belangrijk onderdeel van de gebedsdienst is voorbede, waarin we als gemeente bidden voor onze eigen noden, maar ook voor de nood in Nederland en de rest van de wereld. Zo mogen we samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Eén voor één, steen voor steen; niet alleen, maar samen!

Kijk bij activiteitenoverzicht voor de zondagavonden waarop de gebedsdiensten plaats vinden. Om 19.30 uur staat de koffie klaar en om 19.45 uur start het programma in het Ontmoetingscentrum aan de Vliegend Hertlaan. De diensten duren tot 21.30 uur.