print deze pagina
aanmelden voor de online cursus

maandag 26 februari 2024

Online Bijbelstudie over het bijbelboek Efeze

Informatie Bijbelstudie Online

Bijlage bijbelstudie boek efeze

Binnenkort kun je weer deelnemen aan de Bijbelstudie Online. In vier avonden bespreken we thema’s uit de Brief aan de Efeziërs en maken ook een opmaat naar de studie in het najaar, die over het bijbelboek Openbaring zal gaan. Hiermee hopen we ook tegemoet te komen aan verschillende in de evaluaties genoemde suggesties.De inhoud van deze brief kent een intrigerende boodschap die voor gelovigen in de toenmalige samenleving een spanningsveld opriep. Evenals dat nog voor gelovigen in onze huidige samenleving gebeurt.
In zijn brief aan de Efeziërs gaat Paulus in op de staat van gelovigen als behorend tot de gemeente van Christus.
Hij noemt zijn lezers daarom ‘heiligen’ (Ef 1:18; 2:19; 3:18). Dat is niet omdat zij het zelf zo goed doen, maar omdat zij mogen leven vanuit wat Jezus Christus voor hen al heeft gedaan. De vraag of zij als gelovigen in deze jonge christengemeente ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ zijn mogen zij vanuit Gods genade beantwoorden met een openlijk GESCHIKT! Paulus benadrukt in deze brief dat de gemeente van gelovigen als één lichaam is dat verenigd is door één Geest. In de studie gaan we in op deze werkelijke eenheid van de gemeente en hoe dat toewijding vraagt in het dagelijkse leven. Die toewijding beschrijft Paulus als een wapenrusting om voluit GESCHIKT invulling te kunnen geven aan het ‘nieuwe leven in Christus’.

De onlinestudie wordt aangeboden door het Leerhuis De Rank en gegeven door Jojanne Kemman en John Sussenbach. De studie zal tweewekelijks plaatsvinden op de maandagavonden 26 februari, 11 en 25 maart, en 8 april steeds van 20.00 tot 21.30 uur. Daarnaast is het via het digitale prikbord mogelijk om materiaal bij de studie te bekijken, verdieping te vinden met behulp van een aantal zelfstudievragen. Je kunt hier ook vragen stellen en met elkaar tussendoor in gesprek gaan over de inhouden van deze bijbelstudie.