print deze pagina
Aanmelden Proefles

dinsdag 23 maart 2021

Online (zoom) interactieve Bijbelstudie over de profetieën in het Bijbelboek Daniël les 1

Studie over de profetieën in het Bijbelboek Daniël

                                                                                                                     

Op dinsdagavond 23 maart om 20.00 uur zal John Sussenbach een proefles geven daarna is er ruimte om vragen te stellen en samen in gesprek te gaan. De proefles gaat over de eerste droom van koning Nebukadnezar in deze droom maakt God in grote trekken aan Nebukadnezar bekend welke wereldrijken na hem zullen ontstaan en verdwijnen. Uiteindelijk zal Gods eeuwige rijk worden gegrondvest.

Als er voldoende belangstelling is, zullen in de weken daarna een aantal vervolglessen worden gegeven over de profetische hoofdstukken 7-12.